ASIA-CHINA/Fujian Province-Yongding

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21/,

  

Chuxi Earth Building/Tulou  
 
   Xiayang Town, Yongding County, Fujian

  Photo by Byunguh Yu & Byunggu Yu on 10 November 2006.

 

General View
 
   Hongkeng Village, Hukeng Town, Yongding County
 Photo by Byunguh Yu on 10 November 2006.

 

Fuyu Building
 
   Hongkeng Village, Hukeng Town, Yongding County Photo by Byunguh Yu on 10 November 2006.

 

Zhencheng Building/Tulou
 
   Hongkeng Village, Hukeng Town, Yongding County
 Photo by Byunguh Yu on 10 November 2006.

 

Zhongtian Hotel
 
  Yongding Town, Yongding County

  Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.

 

China Mobile Telecom Building
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.

 

Main Bridge
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.

 

Riverside Scene
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.

 

Street Scene
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu in 11 November 2006.

 

County Hall
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu in 11 November 2006.

 

Night View
 
  Yongding Town, Yongding County

 


 Photo by Byunguh Yu in 10 November 2006.