ASIA-CHINA/Hunan-Zhangjiajie

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21/,

  

City View
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byungho Yu on 2005.

 

Traditional Building
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Mayoan Riverside
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

City Hall
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Zhangjiajie Fire Station
  
 Zhangjiajie, Hunan Province

 

 Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Jinghao Hotel
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Fengyunjiari Hotel
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Wan Tai International Hotel
  
 Nan Zhuang Ping, Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Hotel & China Telecom
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Zhangjiajie Tojia Folks Park
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Jinni International Hotel
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Zhangjiajie Railway Station
  
 Zhangjiajie, Hunan Province Photo by Byunguh Yu on August 2007.

 

Tianmem Mountain Cablecar Station
  
 Zhangjiajie, Hunan Province
 Photo by Byunguh Yu on August 2007.