ASIA-CHINA/Jiangsu Province-Suzhou-Humble Administrator's Garden

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21.

 

Zhuozheng Yuan/Humble Administrator's Garden
 
  178 Dongbei, Suzhou City

 Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.

 

Outside of Zhuozheng Yuan
 
  178 Dongbei, Suzhou City

 Photo by Byunguh Yu on 11 November 2006.