ASIA-CHINA/Sichuan Province-Langzhong

WORLD FAMOUS BUILDINGS

l_flag_china.gif

From 'Eom Eunhwa Homesite, http://user.chollian.net/~omana21/,

  

Jinlong Hotel
  
 Langzhong

 

 Golden Dragon Hotel-3 star. Photo by Byunggu Yu on 20 February 2008.

 

Langzhonggucheng/Langzhong Old Castle
  
 Langzhonggucheng, Langzhong
 The First City along Jialing River. Photo by Byunggu Yu on 19 February 2008. 

 

Catholicism Church
  
 Langzhonggucheng, Langzhong

 


 The ancient city of Langzhong. Photo by Byunggu Yu on 19 February 2008.

 

Street Scene
  
 Langzhong

 

 Photo by Byunggu Yu on 20 February 2008.

 

City View
  
 Langzhong

 

 Photo by Byunggu Yu on 20 February 2008.